Định giá xe

Thông tin xe
Tình trạng xe
Định giá
Thông tin xe
Tình trạng xe
Để định giá chính xác, vui lòng xác nhận tình trạng hiện tại của xe
Vừa
Nhiều
Ít
Vừa
Nhiều
HONDA LEAD ABS 2021
Bổ máy
Sơn xước vừa
Phần đồ nhựa, nứt, vỡ, sứt, gẫy vừa
*Kết quả định giá chỉ mang tính chất tham khảo
Vay vốn finy - Định giá tài sản cao, giải ngân sau 15 phút
Chọn ngay nhu cầu vay của bạn: