Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

cùng Finy sống trọn vẹn

  Phí bảo hiểm và (Biểu phí bảo hiểm y tế (Bảo Việt Tâm Bình)

  Vui lòng ấn xem chi tiết

  Quyền lợi bảo hiểm y tế)

  Vui lòng ấn xem chi tiết

  Đối tượng bảo hiểm

  Đối tượng được bảo hiểm như sau:

  • Công dân Việt Nam 
  • Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
  • Từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi
  • Trường hợp người được bảo hiểm dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với các điều kiện sau:
  • Phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với bố và/hoặc mẹ hoặc bố/mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình Bảo hiểm Sức khỏe, Chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo hiểm Bảo Việt.
  • Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của bố và/hoặc mẹ (hay nhân viên).
  Đối tượng không được bảo hiểm
  • Người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
  • Người bị tàn tật, thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
  Phí & Quyền lợi bảo hiểm

  Phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm 

  • Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 
  • Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn/năm 
  • Không giới hạn số lần tích lũy phí bảo hiểm 
  • Quyền lợi bảo hiểm được cộng lũy kế cho các lần góp sau (tối đa lên đến 1.000.000.000 đồng). 
  • Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: tổng số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tai nạn và tối đa 1.000.000.000 đồng. 

  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: 
  • [Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn] x [Tổng số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tai nạn] 
  • Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn/năm: trả theo chi phí y tế thực tế (tối đa đến 10% tổng số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc tối đa 100.000.000 đồng). 
  • Bảng minh họa phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm 

  Câu hỏi thường gặp

  Bảo hiểm y tế

  Bảo hiểm y tế - trợ cấp nằm viện là gì?

  Khách hàng sẽ nhận được tiền trợ cấp cho mỗi đêm nằm viện do ốm bệnh. Ngoài ra người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tiền hỗ trợ trong trường hợp phải phẫu thuật.

  Khách hàng nào đủ điều kiện tham gia?

  – Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.
  – Không bị bệnh tâm thần; không bị bệnh ung thư trước hoặc tại thời điểm tham gia;
  – Không bị thương tật/ tàn tật vĩnh viễn quá 50% hoặc đang trong thời gian điều trị bệnh lý/ tình trạng nghiêm trọng

  Thời gian chờ là gì?

  – Là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm, bao gồm cả những trường hợp thời điểm phát sinh rủi ro nằm trong thời gian chờ nhưng chi phí phát sinh hoặc hậu quả của đợt điều trị rủi ro này lại kéo dài quá thời gian chờ quy định.
  – Thời gian chờ được tính kể từ Ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm. Đối với các Hợp đồng bảo hiểm tái tục, thời gian chờ được tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm năm đầu tiên.

  Khách hàng cần nộp những chứng từ nào để yêu cầu bồi thường?

  – Giấy yêu cầu bồi thường
  – Các chứng từ y tế (Bản gốc)
  – Các chứng từ thanh toán (Bản gốc)
  – Bản tường trình tai nạn (nếu tai nạn)
  – Giấy chứng thương hoặc giấy chứng nhận thương tích hoặc bản giám định thương tật (nếu thương tật vĩnh viễn)
  – Hồ sơ bệnh án, giấy chứng tử, di chúc/giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp,… trong trường hợp người được thụ hưởng tử vong/mất tích.
  – Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân
  – Các chứng từ khác